Các khóa học đã đăng ký

Tâm tĩnh lặng

Mỗi người làm khai vấn đều cần học muốn học cách làm tâm mình tĩnh lặng trong suốt 24 giờ 1 ngày của mình, để khi bước vào khai vấn thì tâm đủ tĩnh để lắng nghe những lời khách hàng nói và những lời khách hàng không nói. Đây là một quá trình tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ, là điều người khai vấn chân chính nào cũng đang tập mỗi ngày. 

Dù là chuyên gia khai vấn hay không, bạn định làm gì để tâm tĩnh lặng hơn một chút mỗi ngày?

Liên hệ

LCV Coach Training
Khóa đào tạo khai vấn tiêu chuẩn ICF 70 giờ ACSTH 2020
MMS Coach Training
Khóa đào tạo khai vấn tiêu chuẩn ICF 60 giờ ACSTH 2020
Các chương trình khác
Đào tạo doanh nghiệp, Đào tạo Thông Minh Cảm Xúc
FAQ

Khai vấn (coaching) = Đặt câu hỏi để khách hàng tự tìm câu trả lời từ chính mình Tư vấn (consulting) = Cho lời khuyên về chuyên môn Cố vấn (mentoring) = cho lời khuyên từ kinh nghiệm cá nhân Khai vấn, tư vấn, cố vấn tập trung vào hiện tại và hướng đến tương lai Tham vấn trị liệu (therapy / counselling) tập trung vào việc giải quyết chấn thương quá khứ

Bên cạnh điểm chung là các năng lực cốt lõi về khai vấn của ICF, MMS CT có thầy là Tiến sĩ Chérie Carter-Scott với nội dung đặc trưng liên quan đến các tính cách bên trong (sub-personality), đến lắng nghe thông điệp của chính mình (the Message). LCV CT có nền tảng là Thông Minh Cảm Xúc do chuyên gia đào tạo và khai vấn về Thông Minh Cảm Xúc thầy Hoàng Thanh Phong đứng lớp.

ĐẶT LỊCH HẸN KHAI VẤN

* Yêu cầu của quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mong quý khách bình an.